• 25

  Feb

  Periode Kepemimpinan

  Mari kita kembali berbicara mengenai Pemimpin dalam Islam. Kemarin saya pernah membahas mekanisme pengambilan keputusan berkaitan dengan kepemimpinan. Tibalah saatnya sekarang saya bahas mengenai Periode Kepemimpinan Ideal. Sesuai dengan Metode Ilmiah maka pertama-tama rumusan masalah diatas kita akan jawab dengan hipotesa : Kepemimpinan sejati dalam Islam selama-lamanya Berikut referensi dan analisisnya : 1. Dari Siroh Nabawiyah, Rasulullah saw diganti oleh Abu Bakar, karena beliau tutup usia. Demikian pula Abu Bakar, Umar maupun Usman. Hanya Ali yang tidak, diganti ditengah jalan yang mengakibatkan terjadi kekacauan di negeri Islam. Kemudian kita lihat di Jamaah Ikhwanul Muslimin, pergantian Mursyid ‘Am dilakukan kalau sudah meninggal dunia. 2. Klo kita lihat dalam Al-Quran, mak
 • 10

  Dec

  Abdurrahman bin Auf

  Salah seorang Anggota Majelis Syuro zaman Khalifah Umar Adalah sosok yang sangat bersegera dalam berinfak. Dialah Abdurrahman bin auf, putih kulitnya, lebat rambutnya, banyak bulu matanya, mancung hidungnya, panjang gigi taringnya yang bagian atas, panjang rambutnya sampai menutupi kedua telinganya, panjang lehernya, serta lebar kedua bahunya. Dilahirkan selang sepuluh tahun setelah tahun Gajah. Pada masa jahiliyah memiliki nama Abu Amru. Setelah masuk Islam, kemudian Rasulullah sholallahu alaihi wa salam menggantinya dengan Abdurrahman. Lengkapnya ialah Abdurrahman bin Auf bin Abdi bin Al Harits bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Luaiy. Kuniyahnya ialah Abu Ahmad. Dia termasuk assabiqun al awwalun, dan tergolong diantara sepuluh orang yagn dijanjikan Rasulullah masuk surga. A
 • 5

  Aug

  Kepemimpinan dalam Islam

  Oleh Vicky Suprayogi IK Tulisan ini bukan untuk menambah polemik isu kepemimpinan nasional. PKS mendambakan pemimpin muda dan bertitel PhD. Hal yang dilakukan oleh PKS itu merupakan suatu strategi politik pada saat ini, bukan membahas kepemimpinan ideal dalam Islam. Pembahasan kepemimpinan Ideal dalam Islam, tidak saya bahas kriteria maupun orang yang seperti apa yang pantes menduduki jabatan khalifah. Tapi tulisan ini hanya membahas organisasi managerial apabila khilafah atau pemimpin Islam sudah berhasil ditemukan. Ada dua masalah utama, yang pertama bagaimana keputusan dihasilkan. Dan kedua berapa lama atau berapa periode pemimpin Islam idealnya berkuasa. Bagian pertama, keputusan seorang pemimpin sebaiknya terlebih dahulu dihasilkan melalui Syuro. Lalu apabila syuro dilakukan, mekanis
 • 31

  Jul

  Khalifah Abu Bakar Shiddiq

  Nama kecilnya Abdulkabah, artinya Hamba Kabah lalu diganti Rasulullah dengan Abdullah. Nama ayahnya Abu Quhafah / Utsman bin Amir. Satu keturunan dengan Rasul pada kakeknya, Murrah bin Kaab. Nama ibunya Ummul Khair Salam binti Shakhar bin Amar, juga keturunan Taim bin Murrah. Kedua ibu bapaknya dari suku Quraisy. Beliau dilahirkan di Makkah pada tahun 537 M, lebih muda dua tahun dari Rasulullah. Begitu masuk Islam, Abu Bakar pun membawa sahabat-sahabatnya sesama pengusaha untuk memeluk Islam seperti: Usman bin Affan, Tholhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqash, Zubair bin Awwam. Mereka itulah para sahabat yang mula-mula masuk Islam. Kemudian beliau pun membebaskan para budak dan dibawanya untuk memeluk Islam seperti: Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, dan lain-lai
-

Author

Follow Me

Search

Recent Post